Street-O

8.11. Wszystkim dziękujemy za liczne przybycie na premierową odsłonę Street-O. Był to odcinek pilotażowy, wszelkie uwagi, sugestie, pochwały i zażalenia przyjmujemy i obiecujemy poprawę 😉 Wyniki są dostępne tutaj.
A dla tych którzy nie byli mapa i karta startowa (trasa stoi i można ją przebyć w dowolnym momencie).

UWAGA na trasie znaleziono klucze – jeśli koś ich poszukuje prosimy o kontakt!

Na czym polega Street-O?

Mapa do Street-O jest bardzo minimalistyczna – zawiera jedynie schemat elementów liniowych, przede wszystkim dróg i ścieżek (czasem też rzek czy torów) oraz pozbawiona jest wszelkich nazw (ulic, skwerów, budynków). Na mapie okręgami oznaczone są punkty kontrolne (PK) – dla ułatwienia w środku okręgu doznaczono kropkę. Przykładowa mapa znajduje się tutaj.

Punkty kontrolne mają oznaczenia liczbowo-literowe, np. 1A, 3C. Liczba w oznaczeniu PK oznacza odpowiadającą mu wartość punktów przeliczeniowych (PP), np. PK 2D ma wartość 2 PP, PK 6A – 6 PP, itd. Potwierdzenie PK odbywa się poprzez udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie i wpisanie odpowiedzi na karcie startowej. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi PK nie jest zaliczany.
Zadaniem uczestnika jest zebranie jak największej ilości PP w ciągu 60 minut. Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany jest 1 PP.

Czytaj dalej