Zarząd Klubu 2022-2024

Zarząd Klubu VI kadencji (od 05.05.2022)

Prezes – Ania Malanowska
Wiceprezes – Barbara Szmyt
Wiceprezes – Tomasz Łaski
Skarbnik – Anna Kadłubowska
Sekretarz – Marek Piela

Komisja Rewizyjna Klubu (wybrana 12.04.2023):
Przewodnicząca – Anna Natusiewicz
Wiceprzewodniczący: Andrzej Kaim
Sekretarz: Maciej Kamiński

Zarząd Klubu V kadencji (04.04.2019-05.05.2022)
Zarząd Klubu IV kadencji (23.03.2017-04.04.2019)
Zarząd Klubu III kadencji (26.03.2015-23.03.2017)
Zarząd Klubu II kadencji (7.03.2013-26.03.2015)
Zarząd Klubu I kadencji (7.03.2012-7.03.2013)