Ania Malanowska


Ania Malanowska – prezes

W PTTK od 2013 r. – Oddział Międzyuczelniany PTTK

Kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Przygodę z PTTK zaczęła od klubowych imprez na orientację. Od tego czasu uzyskała kilka uprawnień i zdobyła kilka szczytów. Organizuje imprezy na orientację i wycieczki rowerowe podczas, których realizuje się jako pilot wycieczek.

Uprawnienia:

  • Przodownik InO nr 705
  • Przodownik Turystyki Pieszej nr 11120
  • Przodownik Turystyki Kolarskiej nr 7478
  • Organizator Turystyki OM PTTK
  • Pilot Wycieczek

Funkcje:

  • Wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Komisji InO PTTK
  • Prezes Zarządu Klubu
  • Członek TRW OInO nr 104 przy OM PTTK
  • Członek Komisji Turystyki Kolarskiej OM PTTK