Regulamin Zlotu

XVI Zlot Przodowników Imprez na Orientację i Krajowa Konferencja Aktywu InO

REGULAMIN

Termin i miejsce

6-8 grudnia 2013 r. (piątek – niedziela), Warszawa

Organizator

Klub Imprez na Orientację STOWARZYSZE Koło nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Współorganizatorzy

Cele imprezy

 • spotkanie kadry przodowników i organizatorów imprez na orientację z KInO ZG PTTK
 • wymiana doświadczeń kadry InO
 • przyjęcie sprawozdania i ocena działalności Komisji InO ZG PTTK w latach 2009-2013 oraz wybór składu Komisji InO ZG PTTK na kadencję: 2013-2017 oraz ustalenie kierunków jej działania
 • popularyzacja imprez na orientację
 • poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Warszawy

Komitet organizacyjny

 • Kierownik Zlotu: Dariusz Walczyna (PInO nr leg. 420)
 • Sędzia Główny: Barbara Szmyt (PInO nr leg. 660)
 • Budowa tras: Tomek Dombi (PInO nr leg. 645), Barbara Szmyt i Dariusz Walczyna
 • Kierownik sekretariatu: Ania Natusiewicz

…oraz grono Członków i Sympatyków Klubu InO STOWARZYSZE

Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia, klub i miejscowość, adres zamieszkania, e-mail oraz numer uprawnień (legitymacji PInO lub PTTK) należy podać w formularzu: https://docs.google.com/forms/d/1ncBHvHxdpg7cmpnWQUL7y0e5BytGvS-Qbvl1q99qJR0/viewform lub przesłać na adres: pinozlot[lampionzogonkiem]gmail.com Wpisowe należy wpłacić na konto Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie: 49 1140 1010 0000 3281 2500 1007 (z dopiskiem w tytule przelewu: “ZLOT 2013” i podaniem nazwisk) lub przekazać bezpośrednio Kierownictwu Imprezy (przed imprezą lub w bazie – jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu). Zgłoszenie jest ważne w momencie wpłynięcia wpisowego.

Uczestnicy

Wpisowe

Do 26.11.

Po 26.11.

Przodownicy InO, Młodzieżowi PInO (zweryfikowani)

 75 zł

85 zł

Członkowie PTTK (z opłaconymi składkami)

90 zł

100 zł

Niezrzeszeni

 100 zł

110 zł

Udział bez noclegu (niezależnie od uprawnień)

30 zł

40 zł

Informacje dodatkowe, kontakt: Dariusz Walczyna, tel. 605 962 218; pinozlot[lampionzogonkiem]gmail.com

Ramowy program

piątek, 6.12.2013 r.

 • od 16:00 – praca sekretariatu, przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników w bazie
 • od 19:00 – turystyczno-rekreacyjna impreza na orientację, miniInO
 • od 21:00 – integracja

sobota, 7.12.2013 r.

 • od 7:00 – praca sekretariatu
 • 7:00 – 8:30 – śniadanie (we własnym zakresie)
 • 8:30 – 9:00 – przejście/przejazd na miejsce KKAInO (szczegóły w komunikacie tech.)
 • 9:00 – 9:30 – powitanie delegatów i gości na XVI Zlocie PInO I KKAInO, wystąpienia
 • 9:30 – 15:00 – Krajowa Konferencja Aktywu InO (regulamin, porządek obrad)
 • 15:00 – 16:00 – obiad
 • 16:30 – zwiedzanie Muzeum Nurkowania
 • 17:00 – 19:30 – turystyczna impreza na orientację
 • od 19:30 – otwarte zebranie nowej KInO ZG PTTK, forum dyskusyjne, prezentacja projektów InO w ramach programów: Move Week (Przejście Smoka 2013), Lider Animator (TRInO)

niedziela, 8.12.2013 r.

 • od 7:00 – śniadanie (we własnym zakresie)
 • do 10:00 – opuszczenie bazy

Świadczenia

 • dwa noclegi w pokojach wieloosobowych z pościelą
 • wyżywienie: przekąski i napoje podczas Konferencji, obiad w sobotę
 • dostęp do aneksu kuchennego w bazie imprezy
 • pamiątkowy metalowy znaczek zlotowy oraz odcisk okolicznościowej pieczęci
 • komplet map i materiałów konferencyjnych dla każdego uczestnika
 • materiały krajoznawcze
 • nowy numer Azymutu Warszawskiego
 • inne – do tej pory nieujawnione

Baza Imprezy

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 „Syrenka”, ul. Karolkowa 53A, Warszawa

Strona www: http://www.hostelkarolkowa.pl

Lokalizacja: http://emapi.pl/?long=20.976043939590454&lat=52.236302339477916&zoom=17&l=22

Postanowienia końcowe

 • impreza odbędzie się bez względu na pogodę;
 • za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada;
 • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń; osoby zgłoszone, ale nieobecne na imprezie tracą prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego;
 • osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć pod opieką dorosłego opiekuna;
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na potrzeby organizacji Zlotu oraz na publikację zdjęć;
 • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i innych związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz do stosowania się do zaleceń Kierownictwa Zlotu;
 • Organizatorzy mają prawo do usunięcia ze Zlotu osób nie przestrzegających ustaleń Regulaminu;
 • ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów Zlotu;
 • wszelkie zmiany regulaminu oraz dodatkowe informacje publikowane będą na stronie internetowej: stowarzysze.om.pttk.pl/zlot

Do zobaczenia na Zlocie!

Organizatorzy

Materiały do pobrania (PDF):

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.