Regulamin Klubu

Regulamin Klubu Imprez na Orientację „Stowarzysze” – Koła nr 44 przy Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie został przegłosowany przez założycielskie Walne Zebranie Klubu 7 marca 2012 roku, następnie zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału nr 2012/04/01 w dniu 2 kwietnia 2012 roku.

Regulamin (pdf) – stan aktualny po zmianach na Walnym Zebraniu dn. 7.03.2013.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.