Street-O

Komentarz Autora wraz z wynikami Street-O #02 dostępne są tutaj.

Street-O #03: wkrótce
Start/meta:
Start (wydawanie map):
Zamknięcie mety:
Zapisy do:
Informacje dodatkowe:
Wpisowe:

Baza map i kart startowych z dotychczasowych Street-O dostępna jest tutaj.

Na czym polega Street-O?

Mapa do Street-O jest bardzo minimalistyczna – zawiera jedynie schemat elementów liniowych, przede wszystkim dróg i ścieżek (czasem też rzek czy torów) oraz pozbawiona jest wszelkich nazw (ulic, skwerów, budynków). Na mapie okręgami oznaczone są punkty kontrolne (PK) – dla ułatwienia w środku okręgu doznaczono kropkę. Przykładowa mapa znajduje się tutaj.

Punkty kontrolne mają oznaczenia liczbowo-literowe, np. 1A, 3C. Liczba w oznaczeniu PK oznacza odpowiadającą mu wartość punktów przeliczeniowych (PP), np. PK 2D ma wartość 2 PP, PK 6A – 6 PP, itd. Potwierdzenie PK odbywa się poprzez udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie i wpisanie odpowiedzi na karcie startowej. W przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi PK nie jest zaliczany.
Zadaniem uczestnika jest zebranie jak największej ilości PP w ciągu podanego limitu czasu (zazwyczaj jest to 60 minut). Za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia odejmowany jest 1 PP.

Steet Orienteering jest popularny m.in. w Londynie czy w australijskim Grafton.

Odcinek pilotażowy:
Street-O #00
8.11.2017 r. (środa)
Liczba uczestników: 45 osób
Wyniki
Mapa i karta startowa

Dodaj komentarz