Zaproszenie na Walne Zebranie Klubu

Zapraszamy serdecznie na II Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Klubu InO Stowarzysze! Spotkanie odbędzie się w pierwszą rocznicę założenia Klubu, tj. 7.03.2013 (czwartek) o godz. 18.30 w dobrze znanym Dynamo Cafe.  Oficjalne zaproszenie, porządek obrad i inne dokumenty znajdziecie na podstronie poświęconej Zebraniu, którą będziemy stale aktualizować aż do Zebrania.

Przybywajcie!

Wasz Zarząd

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.