1% dla Stowarzyszy

Drodzy Stowarzysze i Sympatycy!

Dziękujemy za przekazanie części swojego podatku na rozwój działalności Klubu w minionych latach. Również w tym roku podatkowym liczymy na Waszą pamięć! Wasz 1% znaczy dla nas naprawdę dużo!


Jak nas wspomóc swoim 1%?

Należy obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu, a następnie obliczyć 1% od tego podatku. Przy wypełnianiu odpowiedniego formularza PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-28) w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w pozycji:
numer KRS wpisać 0000191794,
wnioskowana kwota wpisać kwotę obliczonego 1% podatku
cel szczegółowy wpisać Koło nr 44

Wzór wypełnienia:
1%wzor

 

Dla pewności uprzejmie prosimy jednak o przesłanie do Oddziału Międzyuczelnianego informacji o swojej wpłacie wg wzoru:
1. Darczyńca: ……………….
2. Kwota 1%: ………………..
3. OM lub jednostka Oddziału, na rzecz której wpłacamy: Koło nr 44
4. Urząd Skarbowy do którego została złożona deklaracja: ……………

Informację tę prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres skarbnik[lampion_z_ogonkiem]om.pttk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału.


Informacje dodatkowe

W dniu 11.01.2005 roku Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie, skupiający również nasze Koło PTTK nr 44, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 000 019 1794 jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Bez wydawania dodatkowych pieniędzy każdy podatnik może wspomóc taką organizację.

Kto może przekazać 1%?
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

23.04. Walne Zebranie Klubu

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia 2018 r.
W programie wybór delegatów na Walny Zjazd Oddziału w dniu 29 maja 2018 r.

Zebranie odbędzie się w Cafe Bar Drukarnia (ul. Noakowskiego 12). Pierwszy termin rozpocznie się o godzinie 19:00. W przypadku braku quorum II termin odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 19:15.

Planowany porządek obrad do pobrania tutaj.

Walne Zebranie Klubu 23.03.2017 r.

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Klubu, które odbędzie się w czwartek 23 marca 2017 r. połączone z Jubileuszem 5-lecia Klubu 🙂

Zebranie odbędzie się w Cafe Bar Drukarnia (ul. Noakowskiego 12). Pierwszy termin rozpocznie się o godzinie 19:00. W przypadku braku quorum II termin odbędzie się 23 marca 2017 r. o godzinie 19:15.

Sprawozdanie za kadencję 2015-2017
Regulamin Zebrania
Porządek obrad