Inauguracja TRInO w Starych Babicach (sobota, 18.11.2023) 🗓

18 listopada 2023 r. zapraszamy na inaugurację dwóch tras TRInO związanych ze Starymi Babicami.

Jest to impreza objęta Honorowym Patronatem Wójta Gminy Stare Babice.

Stare Babice leżące tuż za rogatkami stolicy to miejscowość o średniowiecznym rodowodzie. W jej ciekawej historii najbardziej znany jest okres powstania Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej oraz jej heroicznej obrony przez Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku. W listopadzie 2023 r. przypada 100. rocznica oficjalnego uruchomienia Radiostacji. Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski wymienił wtedy za jej pomocą depesze z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Johnem Calvinem Coolidge’m Jr. Ten jubileusz to doskonała okazja do poznania miejscowości, od której Radiostację zwano Babicką, oraz pozostałości tej wspaniałej konstrukcji po wysadzeniu wież i budynków przez Niemców w 1945 r.

Spotykamy się w Rynku w Starych Babicach przy budynku UG w godz. 9.30-10.30. Tu każdy otrzyma okolicznościową naklejkę oraz mapę (mapy) wybranych tras. Można przejść tylko jedną z nich lub zrealizować obie, mają one wspólny fragment, ich łączna długość wynosi ok. 9,5 km.

Trasa „Za rogatkami stolicy” długości 2,5 km obejmuje najciekawsze obiekty Starych Babic, m.in. kościół, park z rzeźbą „Pojedynek Wołodyjowskiego z Bohunem” oraz dwa cmentarze: parafialny i wojenny. Meta dla tej trasy jest w miejscu startu do godz. 12.00.

Trasa „Transatlantycka Radiostacja” o długości 7,5 km prowadzi otwartym w ubiegłym roku szlakiem historycznym pn. „Śladami Radiostacji Transatlantyckiej”. Wytyczono go w celu przywrócenia pamięci o tym wielkim sukcesie polskiej myśli technicznej. Meta dla tej trasy oraz tych, którzy zrealizują obie, będzie w Warszawie, przy pętli autobusowej na Starym Bemowie w godz. 12.30-15.30.

PLAKAT